Saga och Ellen

Man kan lätt se på dessa foton hur Saga och Ellen följt varandra i utseendet genom åren.

Senast uppdaterad 2014-06-28.

Saga och Ellen ett par veckor gamla.

 Ellen o. Saga, c:a halvåret.

Saga o. Ellen, 7 månader.

Ellen o. Saga, snart 1 år.

Saga o. Ellen, snart 1 år.

Ellen o. Saga, snart 1 år.

Ellen o. Saga, snart 1 år.

Ellen o. Saga,1 år.

Saga o. Ellen, 1 år.

Saga o. Ellen, 1 år.

Saga o. Ellen, snart 1,5 år. 

Ellen o. Saga, 1,5 år.

Ellen o. Saga, 1,5 år.

Saga o. Ellen, 1,5 år.

Saga o. Ellen, 1,5 år.

Saga (o. Ida) o. Ellen, 1,5 år.

Ellen, Filip, Ida o. Saga.

Ellen o. Saga 2 år.

Saga o. Ellen 2 år. 

Ellen o. Saga, 2,5 år.

Saga o. Ellen, 3 år.

Saga o. Ellen, snart 4 år.

Ellen o. Saga, 4 år.

Ellen o. Saga, 4 år.

Saga o. Ellen, 4 år.

Saga o. Ellen, 5 år.

Ellen o. Saga, 5 år, plus Ida i mitten.

Saga o. Ellen, snart 6 år.

Ellen o. Saga, snart 6 år.

Ellen o. Saga, 7 år.